Foto's en verhalen

Sneeuw

English below

Vanochtend wakker geworden in een stralende witte smeltende wereld – uit bed getuimeld, in de kleren en naar buiten. Het plan was om de vogels in de sneeuw te fotograferen, maar de vogels hadden geen zin in sneeuw en trokken massaal naar de schuur. Wat ze gelijk hadden: sneeuw is nat, koud en je kunt je eten niet meer zien. Daar kwam bij dat de rust werd verstoord door logeergast Beertje die als een dolle hond rondjes door de sneeuw rende.

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat: ik liet de vogels met rust en richtte de lens eerst maar eens op Beertje. Beertje vond het geweldig – Beertje vindt alles geweldig.
Telkens als ze me op de grond zag liggen, holde ze naar me toe, met als gevolg veel foto’s een onscherp, beeldvullend hondenlijf. Af en toe ging het gelukkig wel goed:

Nadat Beertje was uitgeraasd, bracht ik haar weer naar binnen. Inmiddels waren Jort, Witje & Ko de sneeuw ingestapt. Het is een wonderlijke Ménage à trois van een pauw (Jort) en twee parelhoenders. Witje is een pleegzusje van Jort: zij is door Jorts moeder Amalia uitgebroed en grootgebracht. Zij is erg gehecht aan Jort; ze slapen meestal naast elkaar op een van de balken in de schuur. Ko komt uit een andere leg en zou het gezelschap van Jort uit zichzelf niet zelf opzoeken. Maar Ko trekt wel naar Witje. Jort neemt ze dan maar op de koop toe. Deze foto’s gaan vooral over Jort, die niet van mensen houdt, bloemen sloopt en agressief is tegen de meeste andere vogels Maar ach, wat is hij mooi.

(Klik op de foto’s voor een vergroting)

Snow

(Click on the photos for enlargement)
SNOW

I woke up this morning to a bright white and melting world – I tumbled out of bed, dressed and stepped outside. The plan was to photograph the birds in the snow, but the birds didn’t like the snow and flocked to the barn. They were right: snow is wet and cold, and you can’t see your food anymore. In addition, they were disturbed by our guest Beertje who got the zoomies from seeing all the snow and was running around like crazy.

So I left the birds to themselves and focused on Beertje. Beertje, of course, loved it. Whenever she saw me lying on the ground, she ran to me, resulting in many photos of a blurry, furry, frame-filling body. Fortunately, some pics came out well:

After Beertje had finished raging, I brought her back inside and focused on Jort, Whitey & Co, who had left the barn and stepped into the snow.
JW&Co is an interesting Ménage à trois of one peacock (Jort) and two guinea fowl. Whitey is Jort’s foster sister: she was hatched and raised by Jort’s mother, Amalia. Whitey is very attached to Jort; they usually sleep next to each other on one of the beams in the barn. Co comes from a different family and would not seek Jort’s company if she had the choice. But Co goes where Whitey goes, so there they are.

Well, mostly Jort today. He does not like people, destroys flowers, and is aggressive towards most other birds. It’s unfair, but we forgive him because he is so beautiful.

1 reactie

  1. Dia8

    Wat een prachtige foto’s. Schitterend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Hannah van Herk

Boven ↑