English

Dit jaar gaat het eindelijk mis. Dirk (vader) en Klaas (zoon) hebben ruim twee jaar in relatieve vrede op hetzelfde erf geleefd, langer dan verwacht. Met hanen begint het gedonder meestal als de zoon geslachtsrijp is en op de kippen klimt. De vader pikt dat natuurlijk niet. Zo’n conflict eindigt in gevechten op leven en dood. Omdat we beschaafd en weekhartig zijn vragen we een buurman om een van de twee deskundig de nek om te draaien. Het slachtoffer wordt verwerkt tot kippensoep of kippenbout. Zo is de rust in het kippenhok terug. Met Dirk en Klaas ging het wonderwel goed. Tot nu.

Maar nu wordt het warmer en al is het nog maar januari, de hormonen spelen op: het is oorlog in de tuin. Klaas laat zich niet meer wegjagen. Hij is duidelijk op het oorlogspad en vader en zoon staan elkaar naar het leven. Het wordt tijd om te kiezen wie er mag blijven en wie de pan ingaat. Dirk of Klaas? Ik ben erg gesteld op Dirk, maar hij heeft al een aantal gelukkige jaren gehad. is het nu niet eerlijk om Klaas een leuke tijd te gunnen?

In afwachting van de beslissing is er nog tijd om plaatjes te schieten. Spikkel weet precies wanneer het buiten weer mis is. Op zijn geblaf hol ik met de camera naar buiten. En na een paar minuten jaag één van het dichtstbijzijnde kippenhok in en doe de deur dicht. Het is uitstel van executie.

(klik op foto voor vergroting}

The Garden a War Zone

This year, things finally went wrong. Dirk (father) and Klaas (son) lived in relative peace on the same property for more than two years, longer than we expected. The trouble usually starts with roosters when the son is sexually mature and mounts the chickens; the father does not accept this. Such a conflict ends in fights to the death. Because we are civilized and soft-hearted, we ask a neighbour to expertly wring one of the two’s necks. The victim is processed into chicken soup or chicken leg. Peace is restored in the chicken coop. Things went wonderfully well with Dirk and Klaas – until now.

But now it’s getting a little warmer again, and even though it’s only January, the hormones are running high: it’s war in the garden. Klaas refuses to run. He is clearly on the warpath. Father and son are trying to kill each other and it’s time to choose who stays and who goes to hell. Dirk or Klaas? It’s a difficult choice. I’m very fond of Dirk, but he’s had a few happy years. Isn’t it fair to give Klaas a good time?

For now, there is still time to take pictures. Spikkel knows precisely when the fighting starts. At his bark, I run outside with my camera. And after a few minutes, I chase one into the nearest chicken coop and close the door. It’s a stay of execution. One of them has to go.

[Click on photo for enlargement]