Op 3 september 1952 traden mijn ouders in het huwelijk. Deze week zestig jaar geleden! En dat is dan opeens een gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbij kan gaan. Niet omdat mijn ouders het aantal jaren zo precies bijhouden, maar dat hoefde ook niet. De particulier secretaris van de koninging, de commissaris van de koningin in Gelderland én de burgemeester van Apeldoorn stuurden brieven om hen eraan te herinneren.

Loco-burgemeester van Apeldoorn Johan Kruithof kwam persoonlijk een ferme bos bloemen aanreiken. Hij nam ook een kopie mee van de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 3 september 1952 (het rolletje papier dat hij hier in zijn hand houdt). Dan konden mijn ouders nog eens nagaan wat er die dat allemaal nog méér was gebeurd, want dat was hen indertijd natuurlijk helemaal ontgaan.

Daarna dronken we koffie en aten we soesjes en praatten gezellig over vroeger. En toen ging de loco weer weg. Een aardige man. Voor deze foto met de jubilarissen heeft hij nog even apart geposeerd. En dat gaf Josine gelegenheid om – haar eigen initiatief – zijn boeketje nog eens goed in beeld te brengen.